Direkte-Saltvandskølede motorer / Sea water direct cooled engines

Kølkølede motorer / Keel cooled engines

Varmevekslerkølede motorer / Fresh water indirect cooled engines

Vinter opbevaring af motor / Vinter storage of motor